You are here

Όροι χρήσης της υπηρεσίας www.integralces.net

Έκδοση εγγράφου: 1.0

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2 Οκτωβρίου 2014

Άλλες γλωσσες: Català, Español, Ελληνικά

1. Εισαγωγή

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Τοπικών Ανταλλαγών (IntegralCES) είναι ένα λογισμικό διαχείρισης ανταλλακτικών νομισμάτων για κοινότητες με στόχο να αποτελέσει μια εναλλακτική της γνωστής υπηρεσίας CES (http://community-exchange.org).

Το IntegralCES είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα με άδεια GPLv2 ή μεταγενέστερη και διανέμεται εντελώς δωρεάν σύμφωνα με τους όρους της άδειας αυτής. 

Ο διακομιστής www.integralces.net φιλοξενεί μια εγκατάσταση του IntegralCES την οποία διαχειρίζονται οι δημιουργοί του λογισμικού και η Επιτροπή Πληροφορικής του Καταλανικού Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού  (CatalanIntegral Cooperative – C.I.C).

2. Στόχος

Ο στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να υποστηρίξει διαδικτυακά τα ανταλλακτικά νομίσματα που επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως αμοιβαία οικονομική αλληλεγγύη. Πιο συγκεκριμένα επιδίωξη προγράμματος είναι να εξυπηρετήσει τις διάφορες Καταλανικές κοινότητες, τον Καταλανικό Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό, όπως και άλλες συλλογικότητες που χρησιμοποιούν το ανταλλακτικό νόμισμα ως εργαλείο υπέρ του κοινού καλού, της οικολογικής και οικονομικής βιωσιμότητας και της αλληλεγγύης. 

Στοχεύει επίσης να εξυπηρετήσει και άλλες ομάδες που έχουναντίστοιχους στόχους, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.  

3. Ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει

Χρήση της υπηρεσίας μπορούν να κάνουν όλες οι συλλογικότητες που χρησιμοποιούν το ανταλλακτικό τους νόμισμα για κοινωνικούς σκοπούς, για το κοινό καλό, χωρίς να στοχεύουν στο κέρδος μέσα από τη χρήση του νομίσματος, με σεβασμό και συνεργατική στάση προς τους υπόλοιπους χρήστες και προς την υπηρεσίαIntegralCES. Είναι πιθανόν να αποκλειστεί κάποιο άτομο ή συλλογικότητα αν θεωρηθεί ότι κάνει ακατάλληλη χρήση αυτού. Για περαιτέρω διευκρινήσεις απευθυνθείτε στη διαχειριστική ομάδα.

4. Συμμετοχική συντήρηση 

Τα κόστη συντήρησης της υπηρεσίας IntegralCES χωρίζονται σε:

  • Φιλοξενία (υπολογιστικά συστήματα, διαχείριση των διακομιστών, πιστοποιητικά, όνομα τομέα-domain)
  • Διαχείριση της υπηρεσίας (εγγραφές, μετακινήσεις, υποστήριξη, αναβάθμιση).
  • Συντήρηση του λογισμικού (επίλυση λαθών, προσαρμογή  στις νέες εκδόσεις των πακέτων)
  • Βελτίωση του λογισμικού και της υπηρεσίας (ανάπτυξη νέων λειτουργιών και βελτίωση των υπαρχόντων)

Το 1ο σημείο αυτή τη στιγμή καλύπτεται από την Επιτροπή Πληροφορικής της C.I.C και έχει κόστος 75u* ετησίως. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί αποκλειστικός διακομιστής το κόστος θα ανέβει στα 800u ετησίως. Το 2ο και 3ο σημείο καλύπτονται προς το παρόν από την ομάδα ανάπτυξης τουIntegralCES και το κόστος τους ανέρχεται σε 4800u περίπου ετησίως, με πρόβλεψη να μειωθεί στα 3600u ετησίως μετά από τον δεύτερο χρόνο.

Με αυτά τα ποσά εξασφαλίζεται μια ικανοποιητική συντήρηση του προγράμματος όπως και η τεχνική υποστήριξη προς τον χρήστη, αλλά όχι μια συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση. Η επαγγελματική συντήρηση του εργαλείου αυτού, η βελτίωση και η συνεχής αναβάθμιση του IntegralCES, θα χρειαζόταν ένα ποσό που θα μεταβαλλόταν ανάλογα με τις νέεςλειτουργίες που θα εφαρμόζονταν. Έχει υπολογιστεί ωστόσο ότι θα χρειαζόταν περίπου 1000u το μήνα για έναν προγραμματιστή πλήρους ωραρίου. Αν υποτεθεί ότι χρειάζεται ένα συνολικό διάστημα περίπου 4 μηνών εργασίας πλήρους απασχόλησης τον χρόνο για την βελτίωση του λογισμικού, υπολογίζεται ένα ποσό περίπου στα 4000u.

Η συντήρηση της υπηρεσίας IntegralCES καλύπτεται δίκαια μεταξύ των ομάδων που τη χρησιμοποιούν. Η συνεισφορά-συνδρομήστη συντήρηση της υπηρεσίας δε γίνεται ατομικά αλλά συλλογικά, από κάθε ομάδα. Προφανώς οι διαφορετικές συλλογικότητες θα κάνουν αντίστοιχα το διαμοιρασμό αυτής της συνδρομής με τον τρόπο που θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί καλύτερα. Προτείνεται ωστόσο να μην επιβαρύνονται με τη συνδρομή αυτή τα πιο ενεργά άτομα-χρήστες της υπηρεσίας, ώστε να μην δημιουργείται μια είδουςτιμωρίαςστην χρήση του κοινωνικού νομίσματος.

(*) Όταν μιλάμε για νομισματικές μονάδες (u) αναφερόμαστε σε μια ποσότητα αντίστοιχης αξίας του 1€, είτε είναι πράγματι ευρώ, κοινωνικό νόμισμα ή προϊόντα. Θα πρέπει να γίνεταισχετική διαπραγμάτευση για τον τρόπο της συναλλαγής με τα άτομα ή τις ομάδες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ένα μέρος της συνδρομής θα πρέπει να είναι σε ευρώ. 

4.1 Υπολογισμός συνεισφοράς ανά ομάδα ανταλλαγών 

Η συνδρομή που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ανταλλαγών υπολογίζεται σύμφωνα με το εύρος του δικτύου και θα μπορούσε να υπολογιστεί σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους. Σαν απλούστερος τρόπος, αλλά και για να μην υπάρχει επιβάρυνση/κύρωση στις πιο δραστήριεςομάδες, χρησιμοποιείται το νούμερο των λογαριασμών των μελών ανά ομάδα. 

Συγκεκριμένα, η συνεισφορά είναι 1u ανά λογαριασμό μέλους ετησίως. Δηλαδή, μία ομάδα με 100 εγγεγραμμένους χρήστες θα πρέπει να συνεισφέρει 100u ετησίως στην υπηρεσία. 

Το ποσό αυτό δεν είναι αμετάκλητο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεσή του, επικοινωνήστε με τη διαχείριση της υπηρεσίας και θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε σε μια άλλη μορφή συναλλαγής. Ομοίως, θα ήταν ευπρόσδεκτη κάθε επιπλέον συνεισφορά που θα προοριζόταν για τη βελτίωση της υπηρεσίας.

Αυτό το ποσό έχει υπολογιστεί κατά προσέγγιση και ελπίζουμε να μπορέσει να καλύψει τα αρχικά έξοδα συντήρησης, που θα επιτρέψουν να εξασφαλιστεί η συνεχής ανάπτυξη και επεξεργασία του λογισμικού μακροπρόθεσμα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι στόχος της υπηρεσίας το οικονομικό όφελος, παρά μόνο η εξασφάλιση της σωστής συντήρησής του.

4.2 Πραγματοποίηση πληρωμών

Η πληρωμή θα γίνεται μια φορά τον χρόνο μέσα από την καμπάνια πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) που βρίσκεται μόνιμα αναρτημένη στην πλατφόρμα CoopFunding (www.coopfunding.net). Το ακριβές νούμερο των λογαριασμών των χρηστών θα υπολογίζεται τη στιγμή της πληρωμής.

Στην περίπτωση νέων ομάδων, η πρώτη πληρωμή θα γίνεται εντός ενός έτους μετά την εισαγωγή τους στο σύστημα. Σε περίπτωση ομάδων που μεταφέρονταιαπό άλλο σύστημαCES, η πρώτη πληρωμή θα γίνεται μέσα σε 90 ημερολογιακές ημέρες από την στιγμή της μεταφοράς. Οι επόμενες πληρωμές θα γίνονται διαδοχικά εντός ενός έτους.

5. Οργάνωση και λήψη αποφάσεων

Η ομάδα εργασίας για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του λογισμικού και της υπηρεσίας www.integralces.net συντονίζεται μέσω της ανοικτής λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου integralces@listes.cooperativa.cat. Μέσω αυτής της λίστας, αλλά και διαδικτυακών ή φυσικών συναντήσεων, θα πραγματοποιείται η διαχείριση και θα λαμβάνονται οι τεχνικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία και τη βελτίωση του συστήματος. Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις αυτές.

Οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται από ολόκληρη την κοινότητα που κάνει χρήση της υπηρεσίας, στην ετήσια συνέλευση των ομάδων που γίνεται στην  Καταλονία. Αν κριθεί απαραίτητο διευκολύνεται η παρουσία κάποιων μέσω διαδικτύου. Σε αυτές της συναντήσεις θα προσδιορίζεται η στρατηγική που θα ακολουθούμε, θα ορίζονται οι ομάδες εργασίας και θα διορθώνονται προηγούμενες αποφάσεις αν χρειάζεται.

Όλες οι συζητήσεις και οι αποφάσεις πραγματοποιούνται με το σκεπτικό του κοινού οφέλους της χρήσης του κοινωνικού νομίσματος και ιδιαίτερα της υπηρεσίαςIntegralCES, πάντα με σεβασμό στις αρχές της οριζοντιότητας και της διαδικασίας της συνέλευσης. 

Αυτό το έγγραφο είναι δυνατόν να μεταβληθεί εν μέρει ή πλήρως στο μέλλον μετά από συναίνεση της κοινότητας των χρηστών της υπηρεσίας.

6. Επικοινωνία 

(Εγγραφή στο: http://llistes.cooperativa.cat:8081/mailman/listinfo/integralces)